Dromen, durven doen in Friesland

Participatie = meer mogelijk maken met elkaar

Sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig om te participeren in de samenleving. Zij hebben een (grote) afstand tot werk of doen nauwelijks mee aan sociale activiteiten.

Met dit project hebben de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) de samenwerking gezocht om de Participatiewet op eigen wijze invulling te geven. Door de mensen om wie het gaat in regionaal verband direct te betrekken, ontstaat er breed draagvlak en komen er nieuwe, duurzame, slimmere oplossingen en verbindingen tot stand, is de gedachte.  Kijk hier wat we doen en doe mee!

Experimenten
Bij de OWO-Participatiebeweging hebben we vanuit drie werkgroepen een aantal experimenten op touw gezet. Een mooi proces met in korte tijd een mooi resultaat! En zeker niet onbelangrijk: het is ontzettend leuk om te doen. Met elkaar ontdekken we waar verbindingen mogelijk zijn en hoe we de mogelijkheden in de regio kunnen benutten en versterken om meer mogelijk te maken voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

1.  Experiment:  Ontschotten?

We hebben geconstateerd dat er een schot zit tussen arbeidsmatige dagbesteding en regulier werk met ondersteuning (Wmo/Participatiewet). Als je er eenmaal inzit (dagbesteding), dan kom je er niet meer uit, is de opvatting. Of is er toch meer mogelijk? We nemen de proef op de som en kijken of er beweging in zit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

2.  Experiment:  De mens leren kennen

Als je de moeite neemt om mensen te leren kennen, krijg je ook in beeld welke ontwikkelstap er mogelijk is en wat een passende plek is. Maar hoe kunnen we dit met elkaar aanpakken? Wat hebben we daarvoor nodig? We leren elkaar kennen via werkbezoeken en een groepsapp en brengen in beeld wat mensen kunnen, hun talenten en wat hen motiveert.

3.  Experiment  Talentontwikkeling

We zijn actief op zoek naar mensen, hun talenten en hun stappen richting een vorm van participatie. Dat doen we door mensen te leren kennen, een beeld te vormen van hun ontwikkelwensen, motivatie en passende(re) plekken te ontdekken.