De experimenten

De experimenten vormen een belangrijk onderdeel van de beweging. Hier gaan we met elkaar op onderzoek uit naar wat er mogelijk is.

Experiment 1: Ontschotten?

We hebben geconstateerd dat er een schot zit tussen arbeidsmatige dagbesteding en regulier werk met ondersteuning (Wmo/Participatiewet). Als je er eenmaal inzit (dagbesteding), dan kom je er niet meer uit, is de opvatting. Of is er toch meer mogelijk? We nemen de proef op de som en kijken of er beweging in zit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Experiment 2: De mens leren kennen

Als je de moeite neemt om mensen te leren kennen, krijg je ook in beeld welke ontwikkelstap er mogelijk is en wat een passende plek is. Maar hoe kunnen we dit met elkaar aanpakken? Wat hebben we daarvoor nodig? We leren elkaar kennen via werkbezoeken en een groepsapp en brengen in beeld wat mensen kunnen, hun talenten en wat hen motiveert.

Experiment 3: Talentontwikkeling

We zijn actief op zoek naar mensen, hun talenten en hun stappen richting een vorm van participatie. Dat doen we door mensen te leren kennen, een beeld te vormen van hun ontwikkelwensen, motivatie en passende(re) plekken te ontdekken.

Experiment 4: Tarzan

We stimuleren mensen met 20% tot 40% loonwaarde en mensen die een advies Beschut werk hebben om een zo regulier mogelijke werkplek te vinden. Eventuele beperkende en/of blokkerende wet- en regelgeving omzeilen we door op zoek naar pragmatische en adequate alternatieven.

Experiment 5: Ontschotten

We hebben geconstateerd dat er een schot zit tussen arbeidsmatige dagbesteding en regulier werk met ondersteuning (Wmo/Participatiewet). We nemen de proef op de som en brengen aan de hand van praktijkvoorbeelden in kaart of er beweging zit in van dagbesteding naar werk.

Experiment 6: Kruiwagen 2.0

Hoe kunnen mensen zich binnen voor de wijk door de wijk gesteund voelen, een vangnet krijgen zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen en een plek vinden die bij hen past? Door een werkgroep groen waarbinnen men op eigen niveau zich kan ontwikkelen. Door stage roulatie is het mogelijk kennis te maken met diverse werksoorten in het bedrijfsleven. Voor het beginnen aan een opleiding wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden.

Experiment 7:  Klantprofielen

Deelnemers uit de groep Tarzan brengen klantprofielen in volgens de beschrijving van Kwaliteit door Iedereen. Er zijn zeven klantprofielen ingebracht en op basis daarvan wordt meer informatie gezocht over loonwaarde, indicaties, wensen en behoeften van mensen.

Experiment 8: Story telling

We willen succesverhalen naar boven brengen om inzichtelijk te maken wat heeft gewerkt en wat niet. We interviewen mensen met ervaringskennis en brengen die verhalen uit. Ook houden zij presentaties op bijeenkomsten.

Experiment 9: Kwaliteit

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze begeleiding/methodische instrumenten verbeteren? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar en kunnen we dit benutten? Bijvoorbeeld de balanskaart, de participatiemix, een omgevingsscan, het participatiepaspoort of ‘ik ben Harry’.

Experiment 10: Individuele ontwikkeling

A wil zich graag ontwikkelen. Wat komt A daarin allemaal tegen, wie zijn daarbij betrokken, hoe worden besluiten genomen en wat valt daaruit te leren? Met behulp van dilemma schets, risico analyse en aansluiten casusbesprekingen worden de stappen van A gevolgd en in kaart gebracht.

Experiment 11: Werkgevers

Hoe kunnen we de betrokkenheid van werkgevers vergroten? We creëren ruimte voor verkenning, ‘stage’, uitproberen, oriëntatie. Daarmee geven we invulling aan Nieuw Beschut Werk met het bijbehorende instrumentarium zoals arbeidscontract, loonkostensubsidie en onderzoeken bij welke bedrijven organisaties dit kan, welke werkzaamheden en welke begeleiding daarbij hoort.