Movisie

Movisie, landelijk kennis-en adviescentrum voor sociale vraagstukken, begeleidt het traject gedurende drie jaar.

Marjet van Houten en Anna van Deth, participatie-deskundigen van landelijk kenniscentrum Movisie, begeleiden het project en leiden de bijeenkomsten.

Marjet van Houten
Anna van Deth

“We willen hiermee de echte verbinding maken om verandering te verkrijgen. Dus niet denken vanuit het huidige systeem, want dan blijft iedereen in zijn hokje hangen. Maar door te dromen en die dromen echt om te zetten in experimenten, verkennen we met elkaar de mogelijkheden, vergroten we onze netwerken en gaan we samen op pad. De kracht zit hem in het samen doen. Op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen willen we met elkaar oplossingen vinden voor de participatie van mensen in de brede zin. We doen dit vanuit een samenwerking in de keten van professionals en altijd samen met mensen om wie het gaat. Vanuit een helpende houding naar elkaar, met open communicatie, in een context die stimuleert.
We baseren ons daarbij op de methode ‘appreciative inquiry’, doorbouwen op wat al goed gaat. En we kijken naar maatschappelijke verandering vanuit de transitietheorie van DRIFT (Dutch Research Institute of Transition). Dat levert ons het kader om stapje voor stapje aan duurzame transitie te werken.”