Nieuws

Bijeenkomst OWO Participatiebeweging 21 juni 13.00 – 16.00 uur
“De Buorskip”, Vlaslaan 26, 9244CH in Beetsterzwaag

Thema: Veranderen, wat betekent dat?

We zijn met OWO een unieke participatiebeweging. We hebben lef en moed getoond om de participatie echt vanaf de basis aan te pakken, zodat mensen zich maximaal kunnen ontwikkelen, zo mogelijk richting werk. We hebben met verschillende werkgroepen experimenten opgezet en geprobeerd om de bestaande schotten te laten verdwijnen.

We zitten midden in een veranderproces. Bij veranderen geldt dat we eigenlijk liever niet veranderd worden, dus we kunnen alleen veranderen als we het zelf willen. Wat zijn de ervaringen met veranderen binnen deze beweging? Welke voorbeelden zien we bij onszelf en anderen? En welke voorbeelden zijn inspirerend en welke niet? Het is zinvol en interessant om na ruim 1,5 jaar met elkaar te onderzoeken en te bespreken wat veranderen betekent en wat het eigenlijk vraagt.

Marjet van Houten, participatiedeskundige van Movisie, verzorgt een inleiding over veranderen vanuit de transitiekunde van DRIFT. Nynke Benedictus (kwartiermaker bij de gemeente Ooststellingwerf) schetst vervolgens een aantal voorbeelden uit de praktijk van OWO. Daarbij zal het gaan over de ervaring met vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen. Tijdens de gesprekstafels gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in. Daarnaast willen wij u graag de resultaten van het project tot nu toe presenteren aan de hand van een tussenevaluatie.

We hopen u donderdag 21 juni te zien!

Uw aanmelding kunt u (graag uiterlijk 15 juni) sturen naar: wander.beijen@opsterland.nl

Op 2 november is er een grote bijeenkomst van de OWO-participatiebeweging geweest. Dit met als onderwerp ‘Werk vinden na het speciaal- en praktijkonderwijs’. Hieronder kunt u de presentaties van de gastsprekers bekijken:

Presentatie Route Arbeid-Geke van der Werff

– Presentatie Werk maken van arbeidsparticipatie-Chris Pols

– Presentatie Werk maken van de Participatiewet-Nynke Benedictus

Tijdens deze bijeenkomst zijn er ook placemats ingevuld. Om de resultaten te lezen, klik hieronder:

– Uitwerking Placemat onderwijs naar werk 2 november 2017