Wat doen wij?

In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd waarbij gemeenten de taak kregen om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. De gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) wilden dit met elkaar oppakken. Daarbij worden de mensen die tot de doelgroep behoren direct betrokken bij het proces. En wordt de verbinding gelegd met een groot aantal maatschappelijke organisaties en zorg- en dienstverleners – ook commerciële ondernemers –. Het project wordt vanuit de Provincie Friesland financieel ondersteund.

“De kracht zit hem in het samen doen. Op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen willen we met elkaar oplossingen vinden voor de participatie van mensen in de brede zin. We doen dit vanuit een samenwerking in de keten van professionals en altijd samen met mensen om wie het gaat. Vanuit een helpende houding naar elkaar, met open communicatie, in een context die stimuleert.’ (Marjet van Houten, Movisie)

Movisie
De OWO Participatiebeweging ging begin 2016 met drie werkgroepen van start die experimenten hebben opgezet en die nog steeds vernieuwen en uitbreiden.  Landelijk kennis-en adviescentrum voor sociale vraagstukken, begeleidt het traject gedurende drie jaar.
Voor meer informatie over Movisie, klik hier