Werkgroepen

Van arbeidsmatige dagbesteding naar werk

De Werkgroep ‘Van arbeidsmatige dagbesteding naar werk’  werkt
aan het experiment om jongeren die nu arbeidsmatige dagbesteding doen, maar eigenlijk wel de potentie hebben om verder te komen, stapsgewijs aan een betaalde baan te helpen.

Er wordt gekeken of dit gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld een buddy aan te stellen die gedurende een langere tijd op alle fronten meekijkt, hen helpt om vaardigheden te ontwikkelen en zo de switch van dagbesteding naar werk op termijn mogelijk maakt.

Tarzan

De Werkgroep ‘Tarzan’ richt zich op de verbinding. Wat willen we bereiken, waar stokt het en welke ‘lianen’ hebben we nodig om verder te komen? ‘Al pratende kom je vele schotten tegen.

Hoe krijg je meer mensen in het doelgroepregister, hoe kunnen werkgevers hier beter inzicht in krijgen, waarom zijn hier zo weinig mensen geïndiceerd voor Begeleid Werken?’ Eén van de experimenten was om te zorgen dat vijf mensen met een loonwaarde van onder de 20% aan het werk zouden komen. Inmiddels zijn vier profielen aangeleverd bij werkgevers.

Talentontwikkeling

De Werkgroep ‘Talentontwikkeling’ wil dat er vooral gekeken wordt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van mensen. Bijvoorbeeld door in de profielen van ‘de kaartenbakken’ uit te gaan van de talenten. En zorg voor een betere aansluiting met de werkgever.

Zo zijn met twee mensen van ‘Voor de wijk – Door de wijk’ vanuit experiment 2.0, gesprekken gevoerd om tijdelijk bij ‘Kwaliteit door Iedereen’ aan de slag te gaan. Bij dit ontwikkelingscentrum naar werk in Wolvega, worden de wensen, behoeften en talenten in kaart gebracht en geoefend. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel waar het netwerken nog enthousiast doorgaat. Want elkaar kennen is de motor.

Iedereen aan tafel is nieuwsgierig naar de opvattingen, motivering, werkwijzen en belangen van de ander en zo leggen we uiteindelijk wel een puzzel.  Geleidelijk stevenen we af op verbinding op het niveau van individuele cases.