Werkgroepen

Er zijn momenteel twee werkgroepen actief binnen de participatiebeweging:
– De Talentenbank;
– Stroomlijnen van Vso/Pro naar werk.

De werkgroepen zijn divers samengesteld. De werkgroepen zijn gemêleerd samengesteld. Ze bestaan uit medewerkers van werkgevers, UWV, gemeente, scholen, zorgaanbieders en vrijwilligers.

Talentenbank

De werkgroep talentenbank wil graag de volgende vraag beantwoorden:
“Hoe kunnen we de mensen uit de talentenbank laten aansluiten bij de vraag van de werkgever?”

Deze vraag uitgewerkt naar:
Hoe kunnen we:
– Mensen met een bijstandsuitkering
– Die minder arbeidsvermogen hebben
– Die zich kunnen ontwikkelen
– Laten aansluiten bij de vraag van de werkgever

Graag willen we informatie kunnen verstrekken aan werkgevers welke inspanningen er bij horen als ze mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een plaats willen geven binnen het bedrijf. Zijn ze geschikt, wat wordt er van ze verwacht, hoe weten ze welke talenten beschikbaar zijn, wat zijn de administratieve verplichtingen, wat zijn de risico’s,  hoe kan er tegemoetgekomen worden aan een succesvolle plaatsing etc.
We zijn aan het onderzoeken hoe en op wat voor wijze we dit vorm kunnen geven en hoe we de aansluiting kunnen bevorderen.

Stroomlijnen van Vso/Pro naar werk

Meer informatie over deze werkgroep volgt.